Get Adobe Flash player

01-04 MAJ 2014 Więcej Informacji TUTAJ / For more info click HERE

Poniżej przedstawiam wyniki polskich konkursów TROPHY :

GENERAL TROPHY 2013 :
(1) 161SD018 Chris => 277 DXCC
(2) 161SD019 Zibi  => 261 DXCC
(3) 161SD014 Chris => 226 DXCC

DIVISION TROPHY 2013 :
(1) 161SD171 Daniel => 155 DXCC
(2) 161SD102 Darek => 144 DXCC
(3) 161SD104/mobil Janusz => 102 DXCC
(4) 161SD019 Zibi => 72 DXCC
(5) 161SD002 Tom => 71 DXCC

Bardzo mocno Wszystkim uczestnikom Trophy gratuluje.
W najbliższych dniach zdobywca pierwszych 3 miejsc wyślę nagrody za Trophy oraz Contest.
Pozdrawiam 161SD800

2SD/USA039 Barnegat Lighthouse
Aktywowana przez: 2SD191 Joe
Będzie aktywny od czasu do czasu gdy pogoda i warunki propagacyjne będą sprzyjały.
Data: 02/12/2013 to 30/12/2013.
Qsl Manager 161SD002 Tom

Regulamin SD-PL Contest 2013:

Polish SugarDelta Contest jest otwarty dla wszystkich operatorów należących do grupy SUGAR DELTA w 161 div.

LOGI (wersja papierowa lub email) muszą być przesłane do Contest Managera 161SD800 Krzysztofa do dnia 25 lutego 2014.
Akceptujemy jedynie oficjalne logi SD, które można pobrać ze światowej strony SD pod adresem:
http://www.sugar-delta.org/infusions/pro_download_panel/download.php?did=4
Logi przesłane po dniu 25.02.2014 będą uznane jako nieważne.

Contest Manager każdorazowo powiadamia nadawcę logu o jego otrzymaniu w terminie 7 dni, o ile nadawca nie otrzyma takiego powiadomienia, powinien skontaktować się z Managerem, gdyż istnieje możliwość, ze jego log do Managera nie dotarł.

W ciągu 1 miesiąca od daty zamknięcia przyjmowania logów (25 marzec 2014), Manager przedstawia na Forum SD PL wstępne wyniki z zaznaczeniem, że mogą ulec zmianie.
Wyniki te po następnych 14 dniach stają się wynikami oficjalnymi i są ogłaszane na Forum, oraz oficjalnej stronie SD PL.

Polish SD Contest będzie przeprowadzony w dwóch etapach:

1. Sobota 09 listopada 2013 od 12:00 GMT – niedziela 10 listopada 2013 do 12:00 GMT
2. Sobota 23 listopada 2013 od 12:00 GMT – niedziela 24 listopada 2013 do 12:00 GMT

We wszystkich logach należy podawać czas QSO według GMT – należy upewnić się, czy lokalny czas rozpoczęcia i zakończenia Contestu jest poprawny według GMT; przekroczenie granic czasowych grozi dyskwalifikacją.

Logi należy przesłać na następujący adres: Krzysztof, P.O.Box – 2  48-385 Otmuchów  e-mail: 161sd800@gmail.com

PUNKTACJA

1 punkt za każdą łączność pomnożone przez ilość wypracowanych podczas Contestu dywizji, np.: 50 numerów progresywnych x 10 dywizji = 500 punktów.

Każda łączność musi zawierać nadany i otrzymany numer progresywny i jedynie wtedy jest ważna. BRAK NUMERU PROGRESYWNEGO – BRAK PUNKTU ZA ŁĄCZNOŚĆ.

Jedynym wyjątkiem od tej zasady są łączności z SES, DX, IOTA i aktywacjami ZERO, kontakty tzw. “In the log” będą uznane pod warunkiem uzyskania przez Contest Managera kopii logbooka aktywacji w celu potwierdzenia łączności bez uzyskania numeru progresywnego.

Łączności mogą być przeprowadzone z każdą dywizją na świecie, łącznie z Polską. Kontakty między stacjami SD i non SD ( te ostatnie pod warunkiem potwierdzenia łączności kartą QSL).

Wszystkie stacje biorące udział w contescie proszone są o przesyłanie swych logów ,nawet wtedy gdy przeprowadziły tylko jedną łączność; to bardzo ułatwia pracę managerowi.

Częstotliwość wywoławcza:  27.595, następnie QSY na wybraną wcześniej częstotliwość.

Who's Online

  • 0 Members.
  • 1 Guest.

Recent Member

;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.
;.

Guest map

Shoutbox


Loading

WP Shoutbox
Only registered user allowed

Polls

How Is Our Site?

View Results

Loading ... Loading ...